מקסים מיליאבסקי

ד"ר מקסים מיליאבסקי
Dr. Maxim Milyavsky

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

הקרן הלאומית למדע

Performance above aspirations: Attention to different types of search

ביחד עם אוהד רף

202,034