מרלין וניג

ד"ר מרלין וניג


Dr. Marlyn Vinig
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • קולנוע משלהן, רסלינג, 2020

  • "פאניקה בסגנון חופשי", ספרא, 2017

  • אז מה היה לנו פה", ספרא, 2016

  • הקולנוע החרדי, רסלינג ' 2011