מאלכ יוסף

פרופ' מאלכ יוסף


Prof. Malik Yousef
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

DFG (German Research Foundation)

Collaboration Scenarios and Interacting Business Processes based on Service Compositions

בשיתוף עם Weske,M., Hasso Plattner University of Potsdam Germany and Prof. Avigdor Gal, Faculty of Industrial Engineering & Management Technion

Award icon

 

ESHKOL Scholarship program of the ministry of science

Naïve Bayes/SVM for MicroRNA Gene Target Predictions

בשיתוף עם Waleed Khalifa

Award icon

 

MOFET Institute, Israel

Development of new Computational Approaches For the Analysis of Gene Expression Datasets and Discovering Significant Networks Genes

Award icon

 

MOFET Institute, Israel

One-class and Transductive machine learning for finding novel microRNA genes and predicting bio-activity of novel compounds,

Award icon

 

Ministry of Science, Israel

Development of new Computational Approaches for the Analysis of Gene Expression Datasets and Discovering Significant Networks Genes

בשיתוף עם Waleed Khalifa

Award icon

 

Ministry of Science, Israel

Novel Obesity Gene: Genotype and Phenotype Characterization of Obese and Lean Arab Groups from the Galilee

בשיתוף עם Dr. Adel Shalata

Award icon

 

The Israel National Institute For Health Policy Research,Israe

Strategies for coping with the COVID-19 among the Arab population in Israel and factors that influenced them.

בשיתוף עם Dr. Mohammad Khatib, Ivonne Mansbach-Kleinfeld, Ahmad Sheikh Muhammad