מעין פרל

ד"ר מעין פרל


Dr. Maayan Pearl
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • ליאור ברוך;מעיין פרל;ניבה אלקין-קורן - 'תחרות ופערי כוחות בשוק המוזיקה הדיגיטלי: חישוב מסלול מחדש' מחקרי רגולציה ד (2021), 331

 • Maayan Perel, Enjoining Non-Liable Online Platforms, Harvard Journal of Law & Technology (forthcoming 2020)

 • Maayan Perel, Digital Remedies, 53 Berkeley Tech. L. J.___ (forthcoming, 2020)

 • Miriam Marcowitz-Bitton, Yotam Kaplan & Maayan Perel, Recoupment Patent, 98 C. L. Rev 481 (2020

 • Niva Elkin-Koren & Maayan Perel, Guarding the Guardians: Content Moderation by Online Intermediaries and the Rule of Law, Oxford Handbook of Intermediary Liability Online (Giancarlo Frosio Ed.) (Oxford University Press, 2020)

 • Niva Elkin-Koren & Maayan Perel, Separation of Functions for AI: Restraining Speech Regulation by Online Platforms, Lewis & Clark L. Rev. (forthcoming 2020)

 • Niva Elkin-Koren, Yifat Nahmias & Maayan Perel, Is it Time to Abolish Safe Harbor? When Rhetoric Clouds Policy Goals, 31 L. & Pol'y Rev. 1 (2020)

 • Yifat Nahmias & Maayan Perel, The Oversight of Content Moderation by AI: Impact Assessments and their Limitations, Harvard Journal on Legislation (forthcoming 2020)

 • מעיין פרל וניבה אלקין-קורן, "השטן הוא בפרטים הטכנולוגיים: על צווי חסימה והפרטת האכיפה בעקבות חוק זכות יוצרים (תיקון מס' 5), התשע"ט – 2019" חוקים יג 9 (2020)

 • מעיין פרל, "פרטיות, שליטה ופיקוח בעידן של נתוני עתק: חובת הנמקה על החלטות אלגוריתמיות", משפט, חברה ותרבות ב 167 (2019)

 • Niva Elkin-Koren & Maayan Perel, Understanding Algorithmic Governance, in Oxford Handbook of International Economic Governance and Market Regulation (Eric Brousseau, Jean-Michel Glachant, & Jérôme Sgard Eds.) (Oxford University Press, 2019)

 • Maayan Perel & Niva Elkin-Koren, Black Box Tinkering: Beyond Disclosure in Algorithmic Enforcement, 69 L. Rev. 181 (2017)

 • Maayan Perel & Niva Elkin-Koren, Accountability in Algorithmic Copyright Enforcement, 19 Tech. L. Rev. 473 (2016)

 • Maayan Perel, From Non-Practicing Patents (NPEs) to Non-Practicing Patents (NPPs): A Proposal for a Patent Working Requirement, 83 Cin. L. Rev. 747 (2015)

 • Maayan Perel, An Ex Ante Theory of Patent Valuation: Transforming Patent Quality into Patent Value, 14 High Tech. L. 148 (2014)

 • Maayan Perel, Reviving the Gatekeeping Function: Optimizing the Exclusion Potential of Subject Matter Eligibility, 23 L. J. Sci. & Tech. 237 (2013)