לימור זר-גוטמן

ד"ר לימור זר-גוטמן


Dr. Limor Zer-gutman
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • לימור זר-גוטמן ומאיה פלד " נאמנויות וחובות עורך הדין בעת עריכת צוואה" עומד להתפרסם במחקרי משפט לה- 1

 • לימור זר-גוטמן. האסדרה העצמית של עורכי הדין בישראל: סיבותיה ופגיעתה בנגישות למשפט. הפרקליט נה (2).עתיד להתפרסם 2022

 • Ofer-Tsfoni, M. & Zer-Gutman, L. Access to Justice in Israel: Rights, Legal Aid and Pro Bono in a Lawyer Dominant Environment in The Role of Lawyers in Access to Justice: Asian and Comparative Perspectives (edit H. Whalen-Bridge) . Cambridge university press, 2022

 • Limor Zer-Gutman & Eli Wald, Is the Legal Profession too Independent, 105 Marquette L. Rev. (2022)

 • Orna Ben-Naftali & Limor Zer-Gutman Foreword: “But thou shall meditate therein day and night” – Symposium: Three Readings from the Book of Daphne Barak-Erez, “Reading Law in the Bible" Limor Zer-Gutman "Effects of the Acceleration in the Number of Lawyers in Israel” 20 HaMishpat Law Review 27 (2021). [Hebrew]

 • Eyal Katvan, Limor Zer-Gutman, Neta Ziv 'Israel- Numbers, Make-Up and Modes of Practice' in Lawyers in the 21st Centenary Societies, Vol. 1: National Reports p.601 (ed. R. Abel, O. Hammerselv, H. Sommerland, U. Schultz) (2020).

 • Limor Zer-Gutman, Broad Consulting among Lawyers, Justice Tirkel Book (Carmit Yaffe .eds., Nevo Publishing, 2020)

 • FREEDOM OF INFORMATION AND TRANSPARENCY (Limor Zer-Gutman & Roy Peled eds. A special issue of Hamishpat law review, 272 pages, 2020)

 • 20 YEARS ANNIVERSARY FOR THE COMPANIES ACT (Limor Zer-Gutman, Idu Baum & & Iris Soroker eds. A special issue of Hamishpat law review, forthcoming in 2020)

 • Limor Zer-Gutman & Ido Baum YORAM DANZIGER BOOK (Nevo Publishing, 732 pages, 2019

 • imor Zer-Gutman "Law & Ethics in the Affair of the 'Judge and the WhatsApp Texting', following BDM 2081/18 Minister of Justice v. Justice Poznanski- Katz" "'Hamishpat" Online: Human Rights- Forum for Insights into Recent Judgments" vol. 81 (2018). 23 pages [Hebrew]

 • Limor Zer-Gutman "The effects of the shortage of Judges in Israel" The Journal of the Legal Profession (2018).

 • Limor Zer -Gutman, Boaz Snoor, Eyal Katvan "Lawyers' Honor in the Professional and Private Spheres" 11 Haifa Law. Rev. (2018). Hebrew 43 pages (equal writers)

 • Limor Zer-Gutman “Educating Ethics is not up in the Sky” Mishpat & Asakim L. Rev. 19 (2017). [Hebrew] 32 pages

 • Limor Zer-Gutman “Decentralized Regulation: Reconciling interbranch tensions in Israel” in Regulating Judges: Expanding the Horizons (2017).

 • Limor Zer-Gutman 'Israel: Regulation of Lawyers and the Legal Services in Israel' in A Boon (ed), International Perspectives on the Regulation of Lawyers and Legal Services (Hart Publishing) 139-159 (2017).

 • Limor Zer-Gutman “The loyalties of a Lawyer” in Fiduciary Duties in the Israeli Law (ed. Ruth Plato-Shinar and Joshua Segev) 2016 p.245. [Hebrew] 34 pages.

 • Limor Zer-Gutman "Effects of the Acceleration in the Number of Lawyers in Israel" The Journal of the Legal Profession 2013