לורה סיגד

ד"ר לורה סיגד


Dr. Laura Sigad
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2019

Israel Science Foundation

“Fear takes over me”: Multicultural Perspectives of Educators Coping with Child Sexual Abuse

בשיתוף עם Prof. Dafna Tener