קרנית מלכא טיב

ד"ר קרנית מלכא טיב


Dr. Karnit Malka Tiv
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • קרנית מלכא טיב, איגודי מקרקעין- הרהורים בעקבות הכרעת בית המשפט העליון בעניין גזית גלוב, מיסים לב/1 א-1( מרץ- 2018.)

  • קרנית מלכא טיב, לא על התשר לבדו- הגיגים בנושא מיסוי התשר, מיסים לב/3 א-1( ספטמבר .)2018

  • קרנית מלכא, מיסוי תשר- דנג"ץ אסתר כהן - האם מקדם את טובת המלצרים והציבור? מיסים כז/4 א-21( אוגוסט- 2013.

  • קרנית מלכא, אחריות פלילית של מנהלים - אימתי קשיים כלכליים ונסיבות אישיות ימנעו את הרשעת המנהל?, מיסים כו/2 87( אפריל- 2012.