כרים אבו עפאש

ד"ר כרים אבו עפאש


Dr. Karim Abu Affash
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

United States - Israel Binational Science Foundation (BSF)

Geometric Optimization Problems in Networks

בשיתוף עם Prof. Paz Carmi from Ben Gurion University, Israel and Prof. Joseph Mitchell from Stony Brook University, USA

138,000 $