יהושוע שגב

ד"ר יהושוע שגב


Dr. Joshua Segev
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Segev, J. (2020). Detaining Unlawful Enemy Combatants In Israel: A Matter of Misinterpretation?. In: Albert, R., Roznai, Y. (eds) Constitutionalism Under Extreme Conditions. Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, vol 82. Springer, Cham.

  • ישראל צבי גילת ויהושע (שוקי) שגב. מה קרה להביאס קורפוס? על משמרת החירות בבג"ץ". המשפט כג תשע"ז 195-229

  • השופט נאמן הציבור: תיאוריית נאמנות של השפיטה" בתוך חובות אמון בדין הישראלי (רות פלאטו-שנער ויהושע שגב, עורכים. הוצאה משותפת של האקדמית נתניה ונבו.2016

  • עריכת ספר (יחד עם פרופ' רות פלאטו-שנער): חובות אמון בדין הישראלי (רות פלאטו-שנער ויהושע שגב, עורכים. הוצאה משותפת של האקדמית נתניה ונבו. 2016

  • "העצמת שיח הזכויות החוקתיות בעקבות המהפכה החוקתית: האומנם תרמה המהפכה החוקתית לשינוי לטובה בהגנה על זכויות האדם?" משפט ועסקים יז 235–274(תשע"ד).

  • "Justifying Judicial Review: On the Changing Methodology of the Israeli Supreme Court" in Israel's Constitutional Law in the Making 105 (Gideon Sapir, Daphene Barak-Erez & Aharon Barak eds., 2013).