חביאר סמונוביץ

פרופ' חביאר סמונוביץ


Prof. Javier Simonovich
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Israel Ministry of Science, Technology and Space

Developing a Model of Community Emergency Response Teams ("TZACHI") in Israeli Arab settlements as means for enhancing earthquake preparedness

בשיתוף עם Dr. Carmit Rapaport-Lyakas

Award icon

 

The Israel Democracy Institute

Arab-Jewish Students Relationships in YVC Campus

בשיתוף עם Dr. Ilan Shdema

Award icon

 

The Planning and Budgeting Committee in Israel (VATAT)

Academic Staff Capacitation in a Kaleidoscopic Society

בשיתוף עם Prof. Helena de Sevilla, Dr. Daliela Arieli

Award icon

 

The Planning and Budgeting Committee in Israel (VATAT)

Arab-Jewish Students Relationships in YVC Campus

בשיתוף עם Dr. Ilan Shdema

Award icon

 

The Planning and Budgeting Committee in Israel (VATAT)

Evaluation of "Academic Puzzle Program"

בשיתוף עם Prof. Victor Fridman, Dr. Michal Man

Award icon

 

The Planning and Budgeting Committee in Israel (VATAT)

Evaluation of Students engagement in the Community

בשיתוף עם Dr. Ety Elisha, Dr. Sarit Elkalay

Award icon

 

The Planning and Budgeting Committee in Israel (VATAT)

Evaluation of the "From Dependency to Responsibility Program" in Migdal Haemek

בשיתוף עם Prof. Dalit YasurBorochowitz, Dr. Zion Barnetz, Dr. Yael Livne

Award icon

 

The Tami Shtainmitz Center for Peace Studies, Tel Aviv University

Arab-Jewish Students Relationships in YVC Campus

בשיתוף עם Dr. Ilan Shdema