עירית  קינן

פרופ' עירית קינן


Prof. Irit Keynan
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications