איריס חיימוב

פרופ' איריס חיימוב


Prof. Iris Haimov
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2017

ISF

יחסי הגומלין שבין איכות שינה והתמכרות לעישון טבק

בשיתוף עם עמי כהן