אימאן טרביה

ד"ר אימאן טרביה


Dr. Iman Tarabia
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • טרביה ,א ,אבו רביעה ,ס. (2020). כשירות חברתית, תחושת בדידות ודימוי עצמי בקרב מתבגרות ומתבגרים ערבים עם לקות קריאה ,סחי"ש, אוניברסיטת חיפה. כרך 30, 70-96.

  • Tarabia, E., Abu-Rabia, S. (2016). Social competence , sense of loneliness and self image among reading disabled (RD) Arab adolescents. Creative Educational Journal 7, pp 1292 – 1313.