עידית מנוסביץ

ד"ר עידית מנוסביץ


Dr. Idit Manosevitch
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Kettering Foundation

Deliberative Pedagogy in Israeli Society