הודל אופיר

ד"ר הודל אופיר


Dr. Hodel Ophir
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2017

The Spencer Foundation

Choreographing Social Change: Female Palestinian Dance Teachers in Israel

בשיתוף עם פרופ' עדנה לומסקי פדר

50,000 $

Award icon

 

מפעל הפיס - מענק למחקר בתחום המחול

רוקדות בין תרבויות – מורות ערביות למחול בישראל

57,000