הילה פרץ

ד"ר הילה פרץ


Dr. Hilla Peretz
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Society of Human Resource Management

Generation Y and work behavior: are they really that different? A cross cultural examination using data mining of social network websites” - Pilot Study

בשיתוף עם with E. Parry and Y. Fried

48,000 $

Award icon

 

Society of Human Resource Management

Human resource management in multinational companies: Effects of national, organizational and professional culture on HR practices and organizational performance

בשיתוף עם with Y. Fried and S. Kaminka

100,000 $

Award icon

 

Society of Human Resource Management

National values, human resource practices and organizational performance: A study across 21 countries

בשיתוף עם with Y. Fried

57,500 $

Award icon

 

Society of Human Resource Management

Performance appraisal practices and organizational performance: A cross-cultural study

בשיתוף עם with Y. Fried

35,000 $