הילה צבן

ד"ר הילה צבן
Dr. Hila Zaban

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Zaban, H. (2016). In the Name of Pluralism: Fighting the (Perceived) Ultra-Orthodox Penetration in the Neighbourhood of Baka, Jerusalem. Israel Studies, 21(3), 153-178.

  • Zaban, H. (2016). “Once There Were Moroccans Here—Today Americans”: Gentrification and the Real Estate Market in the Baka Neighbourhood of Jerusalem. City, 20(3), 412-427.

  • Zaban, H. (2017). Preserving “the Enemy’s” Architecture: Preservation and Gentrification in a Formerly Palestinian Jerusalem Neighbourhood. International Journal of Heritage Studies, 23(10), 961-976.

  • Zaban, H. (2017). Structure, Agency and TimeSpace in Immigrants’ Enclaves: High-Status Immigration in Jerusalem, Israel. In A. Christou, E. Mavroudi and B. Page (eds.), Timespace and Migration. Cheltenham, London: Edward Elgar Publishing

  • Zaban, H. (2017). City of Go(l)d: Spatial and Cultural Effects of High-Status Jewish Immigration from Western Countries on the Baka Neighbourhood of Jerusalem, Urban Studies, 54(7), 1539-1558.

  • צבן, ה' (2017). "זהות קהילתית מול זהות צרכנית: מקרי הבוחן של דרך בית לחם לעומת עמק רפאים בירושלים". בתוך: גולן, א' ודוניץ-קידר, ר' (עורכות), עיר-תאגיד, תאגיד בעיר. תל אביב: רסלינג.

  • Hayes, M. and Zaban, H. (2020). Introduction: Transnational Gentrification—The Crossroads of Transnational Mobility and Urban Research. Urban Studies, 57(15), 3009–3024.

  • Zaban H. (2020). The Real Estate Foothold in the Holy Land: Transnational Gentrification in Jerusalem. Urban Studies, 57(15), 3116–3134.

  • Zaban, H. (2020). New Children of Israel: Emerging Jewish Communities in an Era of Globalization, by Nathan P. Devir. Ethnic and Racial Studies, 43(3), 607–609.