היתם קאסם

פרופ' היתם קאסם


Prof. Haytam Kasem
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Israel Ministry of Economy (MAGNET Program, within METRO 450 Consortium)

Improving Cleanness of Piezo-Drives. Tribological analysis

בשיתוף עם Prof. Izhak Etsion

285,000 $

Award icon

 

Israel Ministry of Economy (MAGNET Program, within METRO 450 Consortium)

Reduction of vacuum nipple wear

בשיתוף עם Prof. Izhak Etsion

257,000 $

Award icon

 

Maof program, Planning & Budgeting Committee / Council For Higher Education, Israel

Tribology of bio-inspired micro-patterned surfaces

30,000 $

Award icon

 

Ministry of Science and Technology

Development of Bio-degradable medical syringes

בשיתוף עם Prof Avi Domb

80,000 $

Award icon

 

Ministry of Science and Technology - Coronavirus

Biomimetic Super-Hydrophobic Glove with Self-Cleaning Properties

85,000 $