היילי  וייגלט-מרום

ד"ר היילי וייגלט-מרום


Dr. Hayley Weigelt-marom
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Weigelt-Marom, H. & Weintraub, N. (2018). Keyboarding versus handwriting speed of higher education students with and without learning disabilities: Does touch-typing assist in narrowing the gap?, Computer & Education, 117,132-140.

  • Weigelt-Marom, H. & Weintraub, N. (2017). Keyboarding versus handwriting speed of higher education students with and without learning disabilities: Does touch-typing assist in narrowing the gap?, Computer & Education, 117,132-140

  • Weigelt Marom, H. & Weintraub, N. (2016, In Hebrew). Touch-Typing Acquisition Process: A Comparison between Students with and without Learning Disabilities. In: Eshet-Alkalai, Y., Balu, I., Caspi, A., Geri, N., Kalman, Y., & Sibler-Varod, V. (Editors). Proceedings of the 11th Chais conference for Innovation in Learning Technologies. The Open University of Israel, Raanana, 16-17.2.2016, 82-90.

  • Weigelt Marom, H. & Weintraub, N. (2015). The Effect of a Touch-Typing Program on Keyboarding Skills of Higher Education Students With and Without Learning Disabilities. Research in Developmental Disabilities, 47, 208–217.