חייתה נוריאל

ד"ר חייתה נוריאל


Dr. Hayita Nuriel
טלפון
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • נוריאל, ח. (2021) "מאוד ברור לאיזה מוצא אני שייכת, לא מתבלבלים "– מגדר וצירים אחרים בחוויית הזהות", בתוך: "למדתי לדבר אצל הכאבים": נרטיבים של כוח בהתפתחות זהות ומנהיגות של מנהלות בתי ספר כנשים מנהיגות, עבודתי לתואר דוקטור PhD, דיבור מזרחי, כנס 'המאבק המזרחי לאן? לציון יובל לפנתרים השחורים', האוניברסיטה הפתוחה.

  • נוריאל, ח. (2012) "אני רוצה לשאול אותך, מה השיחה הזו עשתה לך? – תהליכים מתמירים בין הנראטיב של המרואיינת לנראטיב של החוקרת", הכנס הישראלי החמישי למחקר איכותני, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.


  • נוריאל, ח. (2011) "זרקור על ארגז הכלים של היועץ החינוכי: התנסות בהערכת תכניות חינוכיות לצד התפתחות אקדמית במסגרת סמינריון לתואר שני" בתוך ב' פרסקו, ח' ורטהיים ור' לזובסקי (עורכות), הערכה כתהליך מכוון. תל אביב,מכון מופ"ת.