חיה כץ

ד"ר חיה כץ
Dr. Haya Katz

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • The Pottery Assemblage of the 8th Century: A Concluding Observation, in: Archaeology and History of Eighth-Century Judah, Z. I. Farber and J. L. Wright (eds.), Atlanta: SBL Press, 2018, pp. 307–335.

  • Faust A., and Katz H., 'The Archaeology of Purity and Impurity: A Case-Study from Tel 'Eton, Israel', Cambridge Archaeological Journal 27 (2017), pp. 1–27.

  • Faust, A., Katz, H., Sapir, Y., Avraham, A., Sadiel-Gugenheim, T., Bar-Oz, G., Weiss, E., Auman-Chazan, H., Vilnay, O., Tsesarsky, M., Pariente, S., and Mastai, I., 'The Birth, Life and Death of an Iron Age House at Tel 'Eton, Israel: A Preliminary Report', Levant 49 (2017), pp. 136–173.

  • Faust, A. and Katz, H., 'Tel 'Eton Cemetery: An Introduction', Hebrew Bible and Ancient Israel, 5 (2016), pp. 171-186.

  • כץ, ח', 'הארכיאולוגיה שמעל והארכיאולוגיה שמתחת: יחס החברה הציונית דתית לארכיאולוגיה בין השנים 1948 – 1967', קתדרה, 160 (2016), עמ' 122-105.