חנה אדמי

פרופ' חנה אדמי


Prof. Hanna Admi
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Israeli Science Foundation (ISF)

HoPE – FOR: Hospitalization Process Effects on Functional Outcomes and Recovery

בשיתוף עם Zisberg, A., Shadmi, E., Gary, S., and Gur Yaish, N

Award icon

 

Israel National Institute for Health Services Research and Health Policy

Wise innovation? Using a social network perspective for identifying innovations and nurse champions of innovations

בשיתוף עם Drach-Zahavy, A., Shadmi, E., and Peterfreund, I.

Award icon

 

Israeli Science Foundation (ISF)

The effect of low mobility during hospitalization on older adults' functional decline

בשיתוף עם Zisberg, A., Shadmi, E., Gary, S., Gur Yaish, N., and Strulovici, E

Award icon

 

Ministry of Science and Technology

Factors associated with decision making under risky situations during the coronavirus crisis: A field study among Health care professionals

בשיתוף עם Shahrabani, S., Bord, S.

Award icon

 

The Gertner Foundation for Research in Health Services

Research grant to fund research on medication administration errors.

בשיתוף עם Drach-Zahavy, A., & Somech, A.

Award icon

 

The Israel National Institute for Health Policy Research (NIHP)

Effects of nurse staffing and nurse education on quality indicators in in Israeli general hospitals.

בשיתוף עם Toren., O., Peles-Burtz, A.

Award icon

 

The Israel National Institute for Health Policy Research (NIHP)

Managing and handling violence and aggression toward hospital medical staff

בשיתוף עם Rafaeli, A

Award icon

 

The Israel National Institute for Health Policy Research (NIHP)

Quality of Care at the Interface between Inpatient and Community Oncology Healthcare Services

בשיתוף עם Shadmi, E., Reis, S., Muller, E., Ungar, L., Nave, N., and Kaffman, M

Award icon

 

The Israel National Institute for Health Policy Research (NIHP)

The effects of organizational structure and quality of care on hospitalization outcomes in older adults

בשיתוף עם Zisberg, A., Shadmi, E., Gary, S., and Gur Yaish, N

Award icon

 

The Israel National Institute for Health Policy Research - NIHP

Risk Perception, Emotions, Trust and Risky Decision Making under the Coronavirus Crisis: A Field Study among Health Care Professionals

בשיתוף עם Shahrabani, S., Bord, S.

Award icon

 

Yale Center for International Nursing Scholarship and Education - Proposal for Global Experience, 2017-2018

Assessing and addressing infrastructure, education, and research in palliative and hospice care in Israel

בשיתוף עם Dena Schulman-Green, PhD, Research Scientist in Nursing, Yale School of Nursing, CT