חנן פרץ

אדר' חנן פרץ


Arc. Hanan Peretz
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • עתיד להתפרסם בחוברת ארכיטקסט של אוניברסיטת אריאל.