חנן מנדל

ד"ר חנן מנדל


Dr. Hanan Mandel
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • 2018 "'המנגנון המבורך': בתי הדין השרעיים והליכי בוררות בתביעות אזרחיות" בתוך אסלאם בישראל: דת, זהות ופוליטיקה (עורכים מאיר חטינה ומוחמד אל-עטאונה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2018) יחד עם רון שחם, האוניברסיטה העברית

  • 2012 מי ישמור על המיישב? פיקוח ובקרה על הליכים חלופיים ליישוב סכסוכים (נייר עמדה במסגרת התוכנית לניהול ויישוב סכסוכים ומו"מ, אוניברסיטת בר אילן, 2012) יחד עם ארנה רבינוביץ עיני, אוניברסיטת חיפה.

  • 2008 מדינת היהודים במדינת היהודים (עורך, בהוצאת כתר, מכון הרטמן ואוניברסיטת בר אילן, יחד עם אבי שגיא וידידיה צ' שטרן, 2008)

  • 2008 הרצל אז ועכשיו: יהודי ישן, אדם חדש (עורך, בהוצאת כתר, מכון הרטמן ואוניברסיטת בר אילן, יחד עם אבי שגיא וידידיה צ' שטרן, 2008)

  • 2006 "German Influence on Israel`s Legal System: Time for Disclosure" in The Legacy of the German-Jewish Religious and Cultural Heritage 49 (Ben Mollov ed., 2006)