חנן בירנבוים

ד"ר חנן בירנבוים


Dr. Hanan Birenboim
טלפון
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • חנן בירנבוים, "'גוי אחד בארץ: בין יהודים לנוכרים בתקופות הפרסית וההלניסטית', ציון, פו (תשפ"א), עמ' 354-331