חמוטל קריינר

ד"ר פרופ' חמוטל קריינר


Dr Prof. Hamutal Kreiner
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Economic and Social Research Council (ESRC)

Acquisition of a rich annotated corpus of binocular eye-movements from dyslexic readers

בשיתוף עם Richard Shillcock and Tamar Degani

100,000 £

Award icon

 

Israeli Science Foundation (ISF)

Language shifts - The influence of brief exposure to the non-target language on bilingual performance

בשיתוף עם Tamar Degani

788,348

Award icon

 

Russian Science Foundation (RSF)

Neurophysiological and behavioral aspects of native language attrition in a foreign language environment

בשיתוף עם Andriy Myachykov, Jubin Abutalebi, Yury Shtyrov

250,000