חיים אבירם

פרופ' חיים אבירם
Prof. Haim Aviram

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Haim Aviram (2018), Free Public Transport – Whether and where, Traffic and Transportation 120.

  • Asaf Kohane, Yoram Shiftan and Haim Aviram* (2015), The Impact of Accessibility on Real Estate Prices in the North of Israel, Traffic and Transportation 114, pp. 18-20.

  • Haim Aviram* (2010), Economic Assessment of Mass Transit , Traffic and Transportation 95, pp. 39-4