גיא בן חמו

ד"ר גיא בן חמו


Dr. Guy Ben Hamu
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

German-Israeli Foundation for scientific research and Development –GIF young scientists program

"Corrosion Behavior and Local Potential Measurements with the Scanning Kelvin Probe Force Microscopy"

30,000

Award icon

 

SCE Excellent Research Grant

Hydrogen trapping and hydrogen storage of New Mg alloys

180,000

Award icon

 

SCE Research Grant

"Experimental study of patient-specific orthopedic implants manufactured by Additive Manufacturing"

145,000