גיא בן דוד

ד"ר גיא בן דוד


Dr. Guy Ben David
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Guy Ben-David (2021) Witness Preparation before Trial in Anglo-American Law: Aims, Dangers, and Remedies, Criminal Justice Ethics, 40:3, 179-213

  • "עדות קרובי משפחה בעקבות תיקון 16 לפקודת הראיות", חוקים יד (צפוי להתפרסם במהלך 2020).

  • Truth and Justice Vs. The Integrity of The Family Unit – Family Members Testimonies from a Comparative and Normative Viewpoint” 48(2) “Georgia Journal of International and Comparative Law” 387 (2020).

  • "The Corroborative Rule from a Comparative and Critical Perspective" 23(3) The International Journal of Evidence and Proof" 282-298 (2019)

  • "'חריג שיורי' לכלל הפוסל עדות מפי השמועה", משפטים מז(1) 61 (2018).

  • "מבט דסקריפטיבי וביקורתי על מערך התוספות הראייתיות בישראל ומגמותיו", משפט ועסקים כב 1 (2018).

  • עדות מפי השמועה 'כפולה' בהליך הפלילי – מעמדה בדין הישראלי, הקשיים בקבלת הדין הקיים והצעה לפתרון", דין ודברים יא 147 (2018)

  • חלל תודעתי כלפי נסיבות העבירה", דין ודברים ט(2) 367 (2016)

  • "Cognitive Void" In Relation to Attendant Circumstances as Subjective Mens Rea" 18(3) New Criminal Law Review 418 (2015).