גלעד גולדשמידט

ד"ר גלעד גולדשמידט


Dr. Gilad Goldshmidt
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • פרק "חינוך ולדורף", בספר: חזונות חינוך בשישה צעדים (עורכים: הרפז וכרמון). (2023) רסלינג" תל-אביב

 • Goldshmidt, G. (2022). THE ROLE OF STORIES IN WALDORF EDUCATION: MEANING, PRINCIPLES AND METHOD. European Journal of Alternative Education Studies. Volume 7, Issue 2, 2022.

 • גולדשמידט, ג. (2022). האם גיל העלייה לבית ספר קובע את עתיד ילדיכם? עיונים בחינוך, גיליון 21, מאי 22, עמ' 380 – 391.

 • Goldshmidt, G. (2021). Three streams in alternative education: A philosophical, pedagogical, and practical comparison between Democratic, Waldorf, and Montessori education. European Journal of Alternative Education Studies. Volume 6, Issue 1, 2021.

 • חינוך קיבוצי – חינוך ולדורף: השפעות, קשרים, דמיון ושוני. בתוך: החינוך הקיבוצי (עורך: אלון גן), (2021). הקיבוץ המאוחד, סמינר הקיבוצים, מכון מופ"ת, יד טבנקין

 • גולדשמידט, ג. (2020). שלושה זרמים בחינוך אלטרנטיבי — השוואה פילוסופית, פדגוגית ומעשית. במעגלי החינוך, גיליון מס׳ ,9 כסלו תשפ״א.

 • גולדשמידט, ג. ונפתלי, א. (2020). מקומם ומשמעותם של לימודי הדרמה וההצגות בהכשרת המורים ברוח חינוך ולדורף. במעגלי החינוך, גיליון מס׳ ,9 כסלו תשפ״א.

 • Goldshmidt, G. (2019). Meditation with Children Is It Appropriate to Do Reflective and Meditative Activity with Children in Schools. Religion & Education, April, p 45 - 60.

 • גולדשמידט, ג. (2019). חינוך ולדורף כחינוך רוחני. עיונים בחינוך, גיליון מס. ,17, 17-35

 • גולדשמידט, ג. (2019). מדוע עלינו לשחרר את ילדינו ממדיה אלקטרונית בגנים ובבתי הספר. עיונים בחינוך, גיליון מס. ,19 . 585-600

 • גולדשמידט, ג. (2019). על תפיסה אידאולוגית שונה של כבוד הילד בגישות: חינוך דמוקרטי וחינוך ולדורף )אנתרופוסופי( ועל המשמעויות המעשיות של שוני זה – גלעד גולדשמידט. דברים, גיליון מס. 12

 • Goldshmidt, G. (2018). Should Our Kindergartens and Schools be Electronic Media Free Zones? American Journal of Education and Learning, Volume 3, Number 1, pp 44-53

 • Goldshmidt, G. (2017). Integrating Waldorf Education Principles with Traditional Teacher Education. In: Ben-Perez, M. & Feinman-Nemser, S. (Editors). An Arena for Educational Ideologies: Current Practices in Teacher Education Programs. Rowman & Littlefield: Maryland / London.

 • Goldshmidt, G. (2017). On The Unique Place of Art in Waldorf Education. European Journal of Education Studies. Volume 3, Issue 8, p 36 – 50.

 • גולדשמידט, ג. (2017). חינוך מקדם בריאות – חינוך מונטסורי וחינוך ולדורף )חינוך אנתרופוסופי(. דברים, גיליון מס. ,9 .133-148