איתן  שוקר

מר איתן שוקר


Mr. Eytan Shouker
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Erasmus +

DEMO - Developing Modernized Curricula on Migrants' Lives

בשיתוף עם קונסורציום ברשות פרופ׳ יוליה מירסקי