איל דודסון

ד"ר איל דודסון


Dr. Eyal Davidson
טלפון
דוא״ל
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • "'כאן תקום השכונה שלנו': השכונה שלא קמה ממזרח לירושלים בתקופת המנדט הבריטי", מחקרי יהודה ושומרון, לא, 1 (2022), עמ' 73-45.

 • "'And as they ascended the Mount of Olives' – Identifying the Site of the 'Ascent of the Shekinah' in Jerusalem in the Early Muslim Period", K. Gunesch (ed.), Cultutal, Culinary and Literay: Celebrating Global Texts, Local Tastes, and London Textures, London 2021, pp. 129-144.

 • "The Penitents: Attitudes of Jewish Society to Marranos in 16th and Early 17th Century Safed", C. Bartlett and J. Schlor (eds.), The Stranger in Early Modern and Modren Jewish Tradition, Leiden and Boston 2021, pp. 14-27.

 • "כדֵי למוּת בירושלים": קהילת האלמנות בירושלים בתקופות הממלוכית והעות'מאנית המוקדמת (מאות ארבע עשרה עד שבע עשרה)", ליבי במזרח, ג (תשפ"א), עמ' 149-137.

 • "בין הגשר לעץ התות: בית העלמין היהודי בירושלים במאה הט"ז", א' ברוך וא' פאוסט (עורכים), חידושים בחקר ירושלים: הקובץ העשרים ושנים, רמת גן תשע"ז, עמ' 355-345.

 • "יסוד שבתפארת – תפארת ישראל ואופיו עד מלחמת העצמאות" ר' גפני ואחרים (עורכים), גבוה מעל גבוה – בית הכנסת תפארת ישראל והקהילה החסידית בירושלים, ירושלים תשע"ו, עמ' 72-45.

 • "בין ספרדים למוסתערבים: המפגש החברתי והתרבותי של היהודים בצפת במאה הט"ז", מ' רחימי (עורך), עמדו"ת: ממשבר לצמיחה, אלקנה ורחובות תשע"ד, ו, עמ' 177-161.

 • "מאה שנות פעילות כולל ורשה בירושלים העתיקה", י' רוזנסון וי' שפנייר (עורכים), מנחת ספיר, אלקנה ורחובות תשע"ג, עמ' 446-423.

 • "למה שתק מרן? עיון היסטורי ביחסו של ר' יוסף קארו לפולמוס הסמיכה", מורשת ישראל, 9 (תשע"ב), עמ' 63-36.

 • "לתולדות תלמוד התורה הספרדי בירושלים בשנים 1860-1840: בחינה מחודשת לאור ניתוח מקורות התקופה וכתובות הקדשה", קתדרה, 143 (תשע"ב), עמ' 132-111.

 • "חנוכת בית תלמוד התורה הספרדי בירושלים בשנת 1860 לאור ניתוח כתובות הקדשה", על אתר, טז (תשע"א), עמ' 67-57.

 • "ושוקדים על לימודם: ישיבת עץ חיים ומסגרות לימוד תורה בחצר החורבה בשלהי התקופה העות'מאנית", ר' גפני ואחרים (עורכים), החורבה: שש מאות שנים של התיישבות יהודית בירושלים, ירושלים תש"ע, עמ' 147-133.