אתי אלישע

ד"ר אתי אלישע


Dr. Ety Elisha
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2021

2021: קרן מחקרים של המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

"הפצוע המשקם": טרנספורמציה של אסירים-לשעבר המועסקים בתוכניות שיקום למורשעים ותרומתה לחדילה מפשיעה.

בשיתוף עם ד"ר אסתי פרידמן-שחף

14,800