אסתי אייזנמן

ד"ר אסתי אייזנמן


Dr. Esti Eisenmann
דוא״ל
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • "תורת האהבה: בין ר' משה בן יהודה לר' חסדאי קרשקש", בתוך: אור השם מספרד: חייו פועלו והגותו של ר' חסדאי קרשקש (עורכים: אסתי אייזנמן וזאב הרוי), ירושלים: זלמן שזר, תש"פ) עמ' 196 – 208.

  • אור השם מספרד: חייו פועלו והגותו של ר' חסדאי קרשקש (עורכים: אסתי אייזנמן וזאב הרוי), ירושלים: זלמן שזר, תש"פ.

  • " .תורת התארים של ר' חסדאי קרשקש ושל קודמיו", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כה (תשע"ח) עמ 103-128

  • "היבטים מדעיים בפירושו של כומטינו למוה"נ", פעמים, 148 (תשע"ו) עמ' 95 –113.

  • "כוחניות החומר הראשון בפילוסופיה היהודית: בנתיב המעבר בין הסכולסטיקה הנוצרית לבין ר' חסדאי קרשקש", בתוך: ש' ויגודה ואחרים (עורכים), אדם לאדם, ירושלים, תשע"ו, עמ' 311 –326.

  • "מה בין עיקרי אמונה לפרדס בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים", מכלול, סדרת כנס פרדס, א (תשע"ו), עמ' 79–91.