אסיקה מרקס

פרופ' אסיקה מרקס


Prof. Essica Marks
דוא״ל
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Citation: Marks, Essica. 2021. Music, History, and Culture in Sephardi Jewish Prayer Chanting. Religions 12: 700.

  • Marks, E. (2019). Arab Musical Culture in a Jewish Liturgy: The Arab Maqam as a Central Component in the Jerusalem-Sephardi liturgy". Musica Judaica – Journal of the American Society for Jewish Music, Vol. XXIII, 26 pp.

  • Marks, E. (2019). Music and identity in the cultural life of a young Christian Arab Singer. In Voicing the Unheard – Music as Windows for Minorities, Y. DeFrance ed. Newcastle: Paris: L’Hrmattan Anthropologie et Musiques, pp. 50-74.

  • Marks, E. (2018). Musical Characteristics of Spanish-Portuguese Biblical Cantillation. Min-ad International Journal of the Israel Musicology Organization, 2017-18, 26 pp.

  • Marks, E. (2016). Historical Aspects of the Liturgical Music of the SpanishPortuguese Jews. Journal of Ethnography and Folklore, pp. 107-123.

  • Marks, E. New Contexts and New Audiences of Old Jewish Religious Hymns. Musica Judaica – Journal of the American Society for Jewish Music, Vol. XXI 5776/2015-2016, pp. 113-132

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

The Israel Science Foundation

The music of the Jerusalem Sephardi Liturgical tradition