ערן בוסיס

ד"ר ערן בוסיס


Dr. Eran Bosis
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2021

הקרן הלאומית למדע ISF

איפיון מחלקה חדשה ונפוצה של אפקטורים רב־צורתיים במערכת הפרשה מטיפוס 6

בשיתוף עם דור סלומון