אליעזר שריאל

ד"ר אליעזר שריאל


Dr. Eliezer Sariel
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Eliezer Sariel, "Can’t Live With Him, Can’t Live Without Him: Josephus in the Orthodox Historiography of Isaac HaLevi and Ze’ev Ya’avetz", The Reception of Josephus in Modern Jewish Culture, Andrea Schatz (ed.), Brill, Leiden & Boston 2019, pp. 240-263.

 • Eliezer Sariel, 'A Matter of Life and Death: The Halakhic Discussion of Suicide as a Philosophical Battleground', Studies in Judaism, Humanities, and the Social Sciences, 2 (2018), pp. 91-103.

 • Eliezer Sariel, 'A Historian from the World of Torah: The Historiographical Approach of Rabbi Yitzchak Isaac Halevy Rabinowitz (1847-1914)', PaRDeS, Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien, 25 (2018), pp. 47-77.

 • Eliezer Sariel, 'When the Rabbi Meets the Doctor': Differing Attitudes to Medical Diagnosis among Halakhic Authorities in Eastern and Central Europe in the 16th-19th century', Jewish Culture and European Medicin, Marcin Moskalewicz, Ute Caumanns & Fritz Dross (Eds.), Springer Press, Cham 2108, pp. 27-40.

 • אליעזר שריאל, 'בין יפת לשם: פרק בהיסטוריה של הגניקולוגיה בעת העתיקה כמפתח להבנת דברי חז"ל', בין בבל לארץ ישראל: שי לישעיהו גפני, מ' בן שחר ג' הרמן וא' אופנהיימר (עורכים), ירושלים תשע"ז, עמ' 416-409.

 • Eliezer Sariel, ' Can’t Live With Him, Can’t Live Without Him: Josephus and Jewish Orthodoxy', The Reception of Josephus in Jewish Culture – Archive, Oxford University,

 • Eliezer Sariel, 'Isaac Halevy' (1847-1914)', The Reception of Josephus in Jewish Culture – Archive, Oxford University,.

 • Eliezer Sariel, 'Ze'ev Jawitz (1847-1924)', The Reception of Josephus in Jewish Culture – Archive, Oxford University, .

 • אליעזר שריאל, 'האדם תבנית נוף הולדתו: הגותו של הרב צבי הירש קלישר על רקע ההיסטוריה של החברה היהודית באזור פוזן במחצית הראשונה של המאה הי"ט', "עת לחננה" הרב צבי הירש קלישר וההתעוררות לציון, א' ידידיה (עורך), ירושלים תשע"ד, עמ' 49-36.

 • Eliezer Sariel, "In the East lie my Roots; My Branches in the West: The Distinctiveness of Posen Jewry in the First Half of the nineteenth Century", Leo Baeck Institute Year Book, 58 (2013), pp. 175-192.

 • אליעזר שריאל, "היסטוריון ברשות התורה: קווים לדרכו ההיסטוריוגרפית של הרב יצחק אייזיק הלוי (1914-1847)", מורשת ישראל, 4 (תשס"ח), עמ' 75-33.