אליעזר חדד

ד"ר אליעזר חדד


Dr. Eliezer Hadad
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • Hadad, E. (2022). From “God of the World” to “God of the Heavens”: From the Mishneh Torah to The Guide of the Perplexed. Harvard Theological Review, 115(1), 90-109

 • 'פירוש הרמב"ם ל"מעשה לבנת הספיר" (שמות כד 11-9)', מחשבת ישראל: כתב עת של המרכז הבינלאומי למחשבת ישראל ע"ש גולדשטיין-גורן 2 (תשפ"א), עמ' 86-60.

 • כבוד האדם וצלם אלוהים: שוויון ושוני. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, תש"ף, 350 עמודים.

 • 'דין פיגול במקרא ובהלכה', מגדים (תש"ף), עמ' 129-117

 • 'הפסיקה הציונית ביחס למעמד הנוכרים במדינת ישראל', ידידה צ' שטרן ויאיר שלג (עורכים), הלכה ציונית: המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ז, עמ' 344-312.

 • ' "Unintentionally” (Numbers 35:11) and “unwittingly” (Deuteronomy 19:4): Two aspects of the cities of refuge`, Association for Jewish Studies Review 41:1 (April 2017), p. 155-173.

 • 'נזירות במשנת הרמב"ם', שמואל ויגודה (עורך), אדם לאדם: מחקרים בפילוסופיה יהודית בימי הביניים ובעת החדשה מוגשים לפרופ' זאב הרוי על ידי תלמידיו במלאות לו שבעים, ירושלים: מאגנס, תשע"ו, עמ' 109-83.

 • 'המעשה כמעצב תודעה: הערות "ויטגנשטייניות" על שיטת הרמב"ם', אבינועם רוזנק (עורך), ההלכה כהתרחשות, ירושלים: ון-ליר, תשע"ו, עמ' 294-256.

 • 'לא תרצח בכתבי הרמב"ם: בין אתיקה לפוליטיקה', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כד (תשע"ה), עמ' 119-87.

 • 'השוה הכתוב אישה לאיש': על מעמדן של נשים בבית הדין הרבני, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ג. 164 עמודים.

 • אהבת הרֵע בשיטתו של הרמן כהן: עיון בספר דת התבונה ממקורות היהדות, אלון שבות: הוצאת 'תבונות', תשע"א. 125 עמודים.

 • התורה והטבע בכתבי הרמב"ם, ירושלים: מאגנס, תשע"א. 410 עמודים.

 • מיעוטים במדינה יהודית: היבטים הלכתיים, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, תש"ע. 95 עמודים.