עינת  לחובר

פרופ' עינת לחובר


Prof. Einat Lachover
קורות חייםCV
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Israel Science Foundation

News-making within multiple marginalities: Minority women journalists in Israel