עינת  לחובר

פרופ' עינת לחובר
Prof. Einat Lachover

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

Israel Science Foundation

News-making within multiple marginalities: Minority women journalists in Israel