עינת גיל

ד"ר עינת גיל


Dr. Einat Gil
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Two Post Doctoral fellowships at the University of Toronto & Fields Institute for Research in Mathematical Sciences

Learning about Big Data in a technology enhanced innovative learning environment at a High School

בשיתוף עם Prof. Alison Gibbs, Prof. Jim Slotta

Award icon

 

מלגת הצטיינות ללימודי דוקטורט, הרשות ללימודים מתקדמים והפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה

השפעה ארוכת טווח של קידום חשיבה סטטיסטית הסקתית בלתי פורמלית באמצעות סביבת למידת-חקר עתירת-טכנולוגיה

בשיתוף עם ד"ר דני בן-צבי

Award icon

 

פרס מאמר מצטיין לחוקר בתחילת דרכו בכנס בינלאומי ICOTS9 מטעם ה-IASE

Long-term impact on students’ informal inferential reasoning

בשיתוף עם ד"ר דני בן-צבי

Award icon

 

קרן הנשיאה למחקר, מכללת לוינסקי לחינוך

הוראה ולמידה במרחבי למידה עתידיים - תרומה תיאורטית ויישומית

בשיתוף עם ד"ר ליאת אייל

Award icon

 

קרן טראמפ למצוינות בחינוך

פרקטל - פרקטיקות להוראה איכותית במתמטיקה ובפיסיקה

בשיתוף עם ד"ר טלי נחליאלי, ד"ר יעל קשתן, ד"ר ישי מור, ד"ר רוני מועלם

Award icon

 

רשות המחקר, מכללת לוינסקי לחינוך

הצמחת מודלים של סימולציות להוראה והכשרה במכללה לחינוך