דן אוריין

פרופ' דן אוריין


Prof. Dan Urian
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • דן אוריין, תולדות התיאטרון בישראל, רסלינג, 2024. (בדפוס)

 • Dan Urian, "Madrasa, 2023", Israel Affairs, 2024 (accepted)

 • אוריין ד. (2021) אתר התאטרון הישראלי (עם פרופ' שמעון לוי ופרופ' נורית יערי). מפעל הפיס ואוניברסיטת תל אביב.
  עריכה וכתיבת ערכים בהיקפים משתנים מ-6 עמ' ועד ל-10 עמ': שדה התאטרון בישראל, חקר קהלי תאטרון בישראל, נשים בדרמה העברית, נשים בתיאטרון הישראלי, ערבים ויהודים בתאטרון הישראלי, חנה מרון; ערכי ההצגות: איש חסיד היה, פליישר, ארבייט מאכט פריי, סיפור פשוט, קריזה, נעים, רצח.

 • Urian, D. (2021). The Palestinians in the Israeli Theater, Palgrave Handbook of Theatre and Race. Tziana Morosetti, Osita Okabue (eds.). Palgrave, 20 pp

 • אוריין, ד. (2019). תיאטרון טלוויזיוני. תל אביב: אור עם.

 • אוריין, ד. (2018) מבוא לדרמה. תל אביב: אור-עם.

 • אוריין, ד. לאה גילולה (עורכים) (2017). קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד, כרך א', וכרך ב' רעננה, האוניברסיטה הפתוחה, 504 עמ', 325 עמ'.

 • אוריין, ד. (2017) מולייר בתאטרון. בתוך: קומדיה: מאריסטופנס עד סיינפלד, דן אוריין ולאה גילולה, (עורכים), כרך א, רעננה, האוניברסיטה הפתוחה, 389-504.

 • אוריין, ד. (2016). נעים על הבמה (בשנים 1978, 2014), עיונים בחינוך. 14-13, 349-335.

 • Urian, D. (2015). Pierre Bourdieu's 'Love for Art'. The Wisdom of Many – Key Issues in Arts Education, International Yearbook for Research in Arts Education, Shifra Schonmann (ed.), Waxman Publications, 298-307.

 • אוריין, ד. (2014). תיאטרון בעידן טלוויזיוני, עיונים בחינוך, 10-9, 230-211.

 • אוריין, ד. (2013). הכיבוש באמנויות, בתוך: השפעת הכיבוש על החברה הישראלית, דניאל בר-טל, יצחק שנל (עורכים), מוסד ביאליק, 2013, 341-322.

 • Urian, D. (2013). The Occupation as Represented in the Arts in Israel. The Israeli Occupation of the West Bank and Gaza Strip: Implications for the Occupying Society, Daniel Bar-Tal, Izhak Schnell (eds.)., Oxford University Press, 438-470.

 • Urian, D. (2013). Representations of War in Israeli Drama and Theatre. Representations of War in Israeli Society and Culture, Ranen Omer-Sherman and Rachel Harris (eds.), Wayne State University Press, 281-299.

 • Urian, D. (2012). The Cherry Orchard' as a play of European (Dis-)unity, Europa: un design teatral, Victor Molina, John London, eds. GRAE, Barcelona, 99-118. (Catalan).

 • Urian, D. (2012). L'Arabe au miroir de la scène israélienne. L'Autre au miroir de la scène, Karl Zieger, Catherine Dumas, (eds.), New York, Peter Lang. 263-274 (French).

 • Urian, D. (2011). Drama in Education as a Theatre Repertoire. In: Shifra Schonmann, (ed.), Key Concepts in Theatre Drama Education. Rotterdam, Boston & Taipei: Sense Publishers, 141-146.

 • אוריין, ד. (2011). חינוך לאמנות? מילה ריקה. עיונים בחינוך, 5, 99-88.

 • Urian, D. (2011). Sefrou and Baghdad. Israel Affairs, 17(4), 542-562.

 • Urian, D (2011). Co-writer for the introduction and Theater adviser. In: Nurith Gertz & Deborah Dash Moore (Eds.). The Posen Library of Jewish Culture and Civilization, Vol. 10. New Haven: Yale University Press.

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

מפעל הפיס

Israeli Thearte in the age of Television

63,000

Award icon

 

מפעל הפיס

אתר התיאטרון הישראלי

בשיתוף עם פרופ נורית יערי, פרופ שמעון לוי

300,000