דליה פישלוב

פרופ' דליה פישלוב


Prof. Dalia Fishelov
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2004

Keshet- Israeli-French Foundation

Partial Differential Equations and Numerical Models for their solutions

בשיתוף עם Ben-Artzi (ISRAEL), J.-P. Croisille (France), Komla Demelevo (France), Roger Temam (France), F. LeFloch (France), Nathan Paldor (Israel), Joseph Falcovitch (Israel),

15,000