כרמית סטרן

ד"ר כרמית סטרן


Dr. Carmit Satran
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2021

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

בחינת יעילות פיילוט המוקד הטלפוני הארצי של אחיות בריאות הציבור במשרד הבריאות עבור משפחות צעירות

בשיתוף עם ד"ר שירן בורד, ד"ר עולא עלי סאלח, גב' בתיה מג'ר, גב' גילה אודסקי ושיר וגמן

111,881

Award icon

 

המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות

איכות קידום הבריאות בקרב נשים בהיריון ולאחר לידה במחוז חיפה

בשיתוף עם ד"ר שירן בורד וגב' בתיה מג'ר

93,500