בעז סגל

ד"ר בעז סגל


Dr. Boaz Segel
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • בעז סגל (2019). הרתעת מאסדרים באמצעות דיני הנזיקין : ההבחנה בין דיני הפיצוי לדיני האחריות. משפטים, מט