בועז סנג'רו

פרופ' בועז סנג'רו


Prof. Boaz Sangero
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
 • "ביקורת החקירה המשטרתית", מעשי משפט י"ב 217 (2021).

 • Applying the STAMP Safety Model to Prevent False Convictions Based on Eyewitness Misidentifications, 83 Albany Law Review 931 (2020).

 • "קורונה והמשפט הפלילי", התפרצות (המכללה האקדמית ספיר) מרץ-אפריל 2020.

 • From Beccaria to Negation of Incarceration for Non-Violent Property Offenses, 37 Arizona Journal of International and Comparative Law 329.

 • Safe Convictions, Criminal Law Forum (2020).

 • "באין חשד אין חקירה אמיתית: בחינה ביקורתית: של דין וחשבון ועדת החקירה הממלכתית בעניין פרשת היעלמותם של ילדים מבין עולי תימן בשנים 1948 – 1954, תשס'ב 2001, בספר "ילדים של הלב" (נתן שיפריס וטובה גמליאל עורכים) 475 (2019).

 • "האומנם כולנו זכאים רק מחמת הספק? – 'אסטרטגיית ההכרעה המצומצמת', המוצעת בספרם של מנשה וגרונר 'מהות הספק הסביר', במבחן פרשת זדורוב, מאזני משפט י"ב 109 (2019).

 • Safety in Post-Conviction Proceedings 51 The John Marsall Law Review 773 (2019).

 • "רציונל ההגנה העצמית מול רציונל הצורך" – הערות בשולי הפרק "הגנה עצמית לעומת צורך" שבספרו של פרופ' ג'ורג' פלטשר "עיקרים במשפט הפלילי" (בעריכת ד"ר מוחמד ותד, פרופ' מרדכי קרמניצר ועו"ד אפרים הליצר, 2018). (George Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law).

 • Safety from False Confessions 54 Criminal Law Bulletin 25 (2018).

 • Safety from Flawed Forensic Sciences Evidence 34 Georgia St. U. L. Rev. 1129 (2018).

 • Safety from Plea-Bargains' Hazard 38 PACE LAW REVIEW 301 (2018).