בועז מילר

ד"ר בועז מילר


Dr. Boaz Miller
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

שנת המענק: 2022

Book Manuscript Workshop Competition of the University of South Carolina Ann Johnson Institute for Science

Inter-Knowledge: Trust, Information, and Belief in a Digital Age

בשיתוף עם Isaac Record

Award icon

שנת המענק: 2017

Israel Science Foundation

Skepticism about Testimony

בשיתוף עם Arnon Keren

1,170,000