בועז כהן

ד"ר בועז כהן


Dr. Boaz Cohen
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Cohen B. (2020) “Holocaust Survivor Activism in the first decades of the Israeli State: The case of Dr. Meir (Mark) Dworzecki” Cathedra, 174, 125-154 (Hebrew)

  • Cohen, B. (2018) “Survivor caregivers and child survivors: Rebuilding lives and the home in the postwar period”. Holocaust and Genocide Studies 32 (1), 49-65.

  • Cohen, B. (2012). Israeli Holocaust Research: Birth and Evolution. London: Routledge. pp. 346. Softcover edition 2017

  • Cohen B. (2017). Goals and Challenges of the Research into Holocaust Survivor and DP children, Jahrbuch des International Tracing Service 2017, 265-275

  • Cohen, B. (2017) Holocaust Testimonies and Historical writing: Debates, innovations, and Problems in the Early Post-War Period. Yad Vashem Studies, 45 (2), 159-184.

  • Cohen, B. (2017). Dov Levin - from Partizan to Researcher. Yad Vashem Studies, 45 (1), 11- 20.

  • Cohen, B., & Finder, G. (2017). I Will Not Be Believed: Benjamin Tenenbaum and the Representation of the Child Survivor. In: J.B. Michlic (Ed.), Jewish Families in Europe 1939- Present: History Representation and Memory. New England University Press, 196- 208.

  • Cohen B. (Editor) ,(2016). Was their Voice heard: Early Holocaust Testimonies of Survivor Children, Jerusalem: Magnes- Hebrew University Press. (Hebrew).

  • Cohen, B. and Muller B. (2016). A teacher and his students: Child Holocaust Testimonies from Early Post-war Polish Bytom. East European Jewish Affairs, 46 (1), 68-115.

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

משרד המדע

רפואה תחלואה וילדות בשואה ולאחריה - מחקר רב תחומי בנושא השואה והרלבנטיות למאה ה-21

בשיתוף עם ד"ר מרים עופר, גליל מערבי, פרופ' שאול שאשא

270,000