ברטולד פרידלנדר

פרופ' ברטולד פרידלנדר


Prof. Bertold Fridlender
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Gili Joseph, Hinanit Koltai, Eliora Z. Ron, Naiel Azzam, Haim Hazan, Ilya Raskin, Galina Mengeritsky, Moran Mazuz, Nurit Shalev, Dvora Biran, Alexander Poulev, Bertold Fridlender, Rhus coriaria L. (sumac) leaves harbour robust antimicrobial activity, Journal of Herbal Medicine, Volume 41, 2023, 100729

  • Joseph, Gili & Faran, Mina & Raskin, Ilya & Lila, Mary & Fridlender, Bertold. (2014). Medicinal Plants of Israel: A Model Approach to Enable an Efficient, Extensive, and Comprehensive Field Survey. Biodiversity, Bioprospecting and Development. 1.

  • Matza Porges, Sigal & Eisen, Kobi & Malaabeh, Hadeel & Haberman, Adva & Fridlender, Bertold & Joseph, Gili. (2014). A new antiviral screening method that simultaneously detects viral replication, cell viability, and cell toxicity. Journal of virological methods. 208.

  • Rojo, Leonel & Roopchand, Diana & Graf, Brittany & Cheng, Diana & Ribnicky, David & Fridlender, Bertold & Raskin, Ilya. (2013). Role of Anthocyanins in Skin Aging and UV Induced Skin Damage.

  • Roopchand, Diana & Krueger, Christian & Moskal, Kristin & Fridlender, Bertold & Lila, Mary & Raskin, Ilya. (2013). Food-compatible method for the efficient extraction and stabilization of cranberry pomace polyphenols. Food chemistry. 141. 3664-9.

  • Roopchand, Diana & Grace, Mary & Kuhn, Peter & Cheng, Diana & Plundrich, Nathalie & Poulev, Alexander & Howell, Amy & Fridlender, Bertold & Lila, Mary & Raskin, Ilya. (2012). Efficient sorption of polyphenols to soybean flour enables natural fortification of foods. Food chemistry. 131. 1193-1200.

  • Roopchand, Diana & Kuhn, Peter & Poulev, Alexander & Oren, Andrew & Lila, Mary & Fridlender, Bertold & Raskin, Ilya. (2012). Biochemical Analysis and in Vivo Hypoglycemic Activity of a Grape Polyphenol-Soybean Flour Complex. Journal of agricultural and food chemistry. 60. 8860-5.