בנימין גדרון

פרופ' בנימין גדרון
Prof. Benny Gidron

דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

Horizaon 2020 - Marie Skłodowska-Curie action

For a Better Tomorrow: Social Enterprises on the Move

בשיתוף עם 20 partner institutions