בלה גורביץ'

ד"ר בלה גורביץ'


Dr. Bella Gurevich
דיסציפלינות ראשיותMain Disciplines
דיסציפלינות משניותSecondary Disciplines
תחומי מחקר / מילות מפתחKeywords
פרסומים ויצירות עיקריים / עדכנייםMain / Recent Publications
  • Gurevich B. Theoretical Prediction of the Mass Flow Rates in the Bubble Pump, International Journal of Thermodynamics; 2019;22:177-182.

  • Gurevich B.: Bubble Pump theoretical model with Assumption of Laminar Flow Regime (proceedings of fourth World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM'18); 08/2018

  • Gurevich B.: Bubble Pump Models Verification Based on the Experimental Results. Heat Transfer and Fluid Flow (proceedings of fourth World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM'17); 06/2017.

  • Gurevich B., Bubble Pump Model Verification Based on Experimental Results, Journal of Energy and Power Engineering 2017;11: 665-669.

  • Bella Gurevich, Michael Jelinek, Irene Borde, Avi Levy: Comparison between the Performances of a Bubble Pump Generator with Inlets Configurations. Proceedings of the third World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering; 07/2016

מענקים ופרסים | Grants and Awards

Award icon

 

משרד האנרגיה

חקר מע קרור ספיגה בדיפוזיה סולארית

162,000